Den digitala insamlingen

I dagarna har jag varit på Insamlingsforum 2017 . Insamlingsforum drivs av Frii – frivilligorganisationernas insamlingsråd. Ämnet under dagarna har varit digitaliseringen som skapar helt nya möjligheter och förutsättningar för insamlingsorganisationer. Det var mycket input, aha-upplevelser och ”det har jag sagt länge, skönt att fler tycker likadant” . Under dagarna pratades det om vikten att hänga med i […]

Digital storytelling tar större plats

Digital storytelling är den hetaste trenden enligt en internationell studie som kommunikatörer och PR-chefer över hela världen svarat på. På IOGT-NTO – rörelsen har vi tagit fasta på människors berättelser och jobbar just nu med en kampanj Glasklar som kommer att lanseras i maj. Fram till själva lanseringen har vi börjat samla in berättelser som ska […]