Digital storytelling tar större plats

Digital storytelling är den hetaste trenden enligt en internationell studie som kommunikatörer och PR-chefer över hela världen svarat på. På IOGT-NTO – rörelsen har vi tagit fasta på människors berättelser och jobbar just nu med en kampanj Glasklar som kommer att lanseras i maj. Fram till själva lanseringen har vi börjat samla in berättelser som ska […]